Privacybeleid

Via de websites www.luxevilla-ardennen.nl en www.villa-ardennen.nl alsmede via alle gelieerde domeinnamen van Villa Ardennes worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Villa Ardennes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

René Vennix is de functionaris gegevensbescherming van Villa Ardennes, hij is te bereiken via 040-2060454 en via info@villa-ardennen.nl.

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Villa Ardennes uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 januari 2023.

Hoe gebruikt Villa Ardennes uw persoonsgegevens

Wanneer u een boeking maakt of aanvraagt, dient u een account aan te maken en persoonlijke gegevens in te voeren. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen, betalingsgegevens. Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Villa Ardennes verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Villa Ardennes. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

Onze nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien u een boeking heeft gemaakt ontvangt u onze nieuwsbrief, mocht u deze niet willen ontvangen kunt u zich gemakkelijk uitschrijven. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en Villa Ardennes uit te voeren. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Online gastenboek

Na verblijf in een via Villa Ardennes gehuurde vakantiewoning kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle websitebezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. Villa Ardennes behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina.

Social Media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Villa Ardennes raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Villa Ardennes gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw favorieten te onthouden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Villa Ardennes gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is. Om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Villa Ardennes verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken.

Mollie: Voor het afwikkelen van uw betaling voor de gehuurde vakantiewoning gebruiken wij IDEAL en Worldline/Atos als payment service provider. Wij raden u aan de privacyverklaring van Mollie goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in verband met de betaling.

Google: Anoniem website- en zoekgedrag van websitebezoekers van Villa Ardennes  worden gedeeld met Google. We doen dit om voor jou een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen.

De Europeesche Verzekeringen: Naam, geboortedatum, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer worden gedeeld als u via ons een verzekering afsluit. Deze gegevens worden versleuteld verzonden in een beveiligde database.

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service BV: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens worden gedeeld als u via ons een gourmet of barbecue besteld.

123 Boeken: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens worden opgeslagen en gedeeld met 123 Boeken, zodat dit bedrijf ons kan voorzien van een klantcontact software waarin boekingsgegevens worden opgeslagen. Het delen van gegevens gebeurt middels een beveiligde API koppeling.

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Villa Ardennes. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Villa Ardennes verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Villa Ardennes, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. U dient overigens zelf uw gegevens, zoals die zijn opgeslagen in uw account, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Ardennes, en het recht om Villa Ardennes te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken.

Indien u onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich dan eenvoudig af via de website. Villa Ardennes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Villa Ardennes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Villa Ardennes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via privacy@luxevilla-ardennen.nl